Natali Delić

Direktor direkcije za strategiju i digital, Telekom Srbija a.d.

Natali je završila  Elektrotehnički Fakultet u Beogradu, smer telekomunikacija, master menadžment studije Ekonomskog Fakulteta u Beogradu i MBA studije Texas A&M-commerce univerziteta iz SAD.

Prvi posao bio joj je u Institutu Mihajlo Pupin u Beogradu, a 2002 godine pridružila se Telekomu Srbija gde je radila u sektoru za informacione tehnologije Mobilne telefonije Srbije.

  1. godine prešla je u komercijalnu direkciju Telekoma Srbija i do 2013. vodila Sektor za razvoj usluga i servisa za rezidencijalne korisnike.

Od 2013 do 2020. godine radila je za A1 Telekom Austrija Grupu, prvo kao IT&CNS direktor a zatim kao CTIO za teritorije Srbije i Slovenije.

  1. godine ponovo se pridružuje Telekomu Srbija na poziciji Direktora direkcije za strategiju i digital.