Tatjana Ćitić

Zamenik izvršnog direktora Odeljenja za razvoj i nova poslovna pitanja RTS-a

Tatjana Ćitić je zamenik izvršnog direktora Odeljenja za razvoj i nova poslovna pitanja RTS-a