Vladimir Radinović

Suosnivač podcast.rs

Vladimir Radinović je radijski aktivista i suosnivač prve regionalne podkast platforme podcast.rs. Tokom svoje karijere sarađivao je sa NPR, Gimlet media, Radio Free Europe, This American Life i mnogim drugima. Član je upravnog odbora Community Media Forum Europe.