Header Image

Jelena Jovanović

Privredna komora Srbije

sekretar Udruženja za elektronske komunikacije i informaciono društvo PKS