Header Image

Vladimir Crnojević

BioSens
BioSense

Prof. dr Vladimir Crnojević je direktor Instituta BioSens – istraživačko-razvojnog instituta za informacione tehnologije biosistema, koji je nedavno rangiran kao prvoplasirani Evropski centar izvrsnosti u okviru H2020 Teaming programa.

Pored toga, profesor je na katedri za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu i gostujući profesor primenjene matematike Univerziteta u Stelenbošu, Južna Afrika.

Diplomirao je elektrotehniku i računarstvo, i dobio titulu doktora tehničkih nauka u oblasti obrade slike na Univerzitetu u Novom Sadu 2004. godine. Od tada je učestvovao u većem broju industrijskih projekata vezanih računarsku viziju, mašinsko učenje i obradu podataka. Obavljao je dužnost direktora departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu. Prof. Crnojević je osnivač Instituta BioSens koji je prepoznat kao regionalni lider po broju EU projekata iz FP7 i H2020 programa. Pored toga, BioSens ima snažnu komponentu saradnje sa industrijom i značajne reference u aktivnostima inovacija i akceleratorskih programa sa više od 50 malih i srednjih preduzeća, koja su finansirana kroz programe Instituta BioSens.

Dr Crnojević je objavio više od 50 radova u renomiranim međunarodnim časopisima i konferencijama, i recenzent je za neke od najeminentnijih časopisa u oblasti. Član je matičnog naučnog odbora za elektroniku, telekomunikacije i informacione tehnologije. Trenutne oblasti njegovog interesovanja  su mašinsko učenje, obrada slike, daljinska detekcija i obrada podataka, sa primenama u oblasti poljoprivrede, biosistema i Interneta budućnosti.