Header Image

Dejan Masliković

Ministarstvo kulture i informisanja RS

Pomoćnik za razvoj digitalne istraživačke infrastrukture u oblasti kulture i umetnosti

Rođen je 1971. godine u Beogradu. Diplomirao je na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Magistrirao je na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, odsek: “Interkulturalnost, menadžment umetnosti i medijacije na Balkanu“ pod pokroviteljstvom UNESCO-a i CEI-a, 2010. godine. Na istom Univerzitetu doktorira 2016. godine, sa temom „Kapacitet digitalne tehnologije za razvoj inkluzivnog društva“.
Od 2002. do 2004. godine radio je u Agenciji za razvoj kulture Vlade Republike Srbije kao koordinator za međunarodnu saradnju, razvojni program i promociju kulture u zemlji i inostranstvu, koodinator za reformu državne uprave. 2004. i 2005. godine bio je savetnik u Kabinetu ministra kulture za odnose sa javnošću i regionalnu saradnju. Od 2005. do 2007. godine bio je šef kabineta ministra kulture. Od 2007. do 2016. godine radi kao pomoćnik upravnika poslova SANU.
Učestvuje na konferencijama: „Interkulturalni dijalog“, Granada 2005;
Organizator i učesnik Ekspertskog sastanka za formiranje Saveta ministara kulture Balkana, i član Radne grupe za pripremu i koordinaciju poslova za potpisivanje Povelje Saveta, Tirana, Beograd, Kopenhagen 2004-2005;
Organizator i učesnik konferencije „Uključivanje OSI u rad institucija kulture, Etnografski muzej, 2005;
“Kontekst invalidnosti- uključivanje osoba sa invaliditetom u kulturni život“, Kolčester, Velika Britanija, 2005. studijski boravak; „Forum Beograd“, Kulturna politika u kontekstu evropskih integracija, Beograd, 2007;
„ASSU“ konferencija „Pristupačnost institucija kulture“, Atina-izlaganje; „Kulturno nasleđe bez barijera“, konferencija, Sarajevo, 2014, 2016;
Globalizacija-rizici i prednosti, Beograd, 2016;
Linc-međunarodna konferencija – Upotreba IKT u obrazovanju i mnoge druge.
Autor i organizator taktilne izložbe „U dodiru sa antikom“, Narodni muzej, 2005. Priređivač priručnika „Kultura jednakosti“ sa grupom autora, srpskog izdanja „Disability Portfolio“, dva izdanja, 2006 i 2008.
Bio je predsednik UO Kulturnog centra Beograda. Predsednik komisije za dodelu Nagrada Grada Beograda za događaj od izuzetnog značaja za Beograd 2014-2016.
Član je UO fondacije manastira Žiča „Nasleđe“.
Bio je predstavnik Ministarstva kulture u Upravnom odboru Fondacije za rešavanje stambenih problema mladih naučnih i umetnočkih radnika Univerziteta u Beogradu 2004-2007.
Član Privremenog radnog tela Vlade za izradu Akcionog plana za MO „Frankofonija“2005.
Bio je član Radne grupe za kulturnu saradnju i tehničku pomoć Ministarstvu kulture Republike Srpske 2005-2006.
Koordinator Ministarstva kulture u Savetu ministara kulture Jugoistočne Evrope 2004-2007.
Bio je član inter-sektorske radne grupe za evropske integracije 2005-2007 i inter-sektorske radne grupe za digitalizaciju 2006-2007.
Pohađao je treninge profesionalnih veština u organizaciji Američkog instituta za mir i Agencije za unapređenje državne uprave; seminare „Odnosi sa javnošću“, Kancelarije za saradnju sa medijima Vlade, poboljšanje poslovanja u ustanovama kulture u organizaciji Programa za razvoj Ujedunjenih Nacija i Jedinice za restrukturiranje preduzeća pri Ministarstvu finansija i ekonomije; seminar „Upravljanje projektima“ u organizaciji Agencije za unapređenje državne uprave i UNDP-a; dvogodišnja obuka za koordinatora reforme državne uprave u organizaciji CMPS-a, DFID-a i Agencije za unapređenje državne uprave.
Govori engleski jezik.
Oženjen, otac dvoje dece.