Erin Brokovič, model 4.0: Društvene mreže i građanske inicijative 

Proteklih godina svedoci smo rađanja velikog broja građanskih inicijativa koje se bore protiv najrazličitijih anomalija u društvu: od nasilja prema životinjama preko deložacija i zaštite reka do ugrožavanja ljudskih prava verskih, nacionalnih i seksualnih manjina. Koliko njihovom radu pomažu društvene mreže a kada one postaju „minsko polje“? Ko od njih može da kaže da je postigao uspeh? Šta o svemu misle aktivisti koji su već dugo na sceni?

Petak, 06.09.2019. od 10.00 – 11.00